Weekers onderzoekt gevolgen motie over nieuw btw-nummer

Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Weekers laat de gevolgen onderzoeken van de door de Tweede Kamer aangenomen motie om nieuwe zzp’ers een btw-nummer te geven dat niet gekoppeld is aan hun BSN en bestaande zzp’ers de mogelijkheid te geven een nieuw btw-nummer aan te vragen. Dit antwoordt Weekers op vragen van de kamerleden Oosenbrug en Vos (beiden PvdA).

Geen signalen oneigenlijk gebruik

Weekers had de motie eerder ontraden omdat volgens hem geen signalen bekend zijn van omvangrijk oneigenlijk gebruik van BSN-nummers die uit btw-nummers van eenmanszaken zijn afgeleid.

De risico’s bij een zorgvuldig gebruik van het btw-identificatienummer zijn volgens Weekers niet zodanig dat zij opwegen tegen de administratieve last van het moeten hanteren van meerdere nummers door bedrijven die als natuurlijk persoon ondernemen. “Daarom wordt, net zoals bij het gebruik van een paspoort, een rijbewijs of een ID-kaart, ingezet op bewustwording bij ondernemers over de wijze waarop zij zorgvuldig met documenten en daarop vermelde persoonsgegevens kunnen omgaan”, zo schrijft Weekers.

Download:

 “Kamervragen over btw-nummer van zzp-ers.” (PDF)

“Bijlage bij antwoorden Kamervragen inzake btw-nummer van zzp-ers”(PDF)

 

 

terug