Weekers informeert Tweede Kamer over knelpunten pensioen in eigen beheer

Bron: Rijksoverheid

Vorig jaar heeft het kabinet de Tweede Kamer toegezegd om te bezien of er mogelijkheden zijn om de verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van pensioen in eigen beheer te verkleinen. In een brief van staatssecretaris Weekers van Financiën wordt eerst in hoofdlijnen geschetst welke mogelijkheden een directeur-grootaandeelhouder heeft om pensioen op te bouwen. Daarna gaat Weekers in op de verschillende vormen van pensioen in eigen beheer en geeft hij aan wat de knelpunten zijn bij het huidige systeem van pensioen in eigen beheer.

Invoering nieuw systeem

Voorts wordt ingegaan op verschillende oplossingsrichtingen. Daarbij komt ook de mogelijkheid aan de orde om een nieuw systeem in te voeren ter vervanging van het huidige systeem. De variant waarbij een fiscale reserve voor de oude dag wordt geïntroduceerd die los komt te staan van het arbeidsrecht en de (sancties in de) loonheffingssfeer, komt volgens Weekers het meest tegemoet aan de wens van ondernemers om de voor de oude dag gereserveerde gelden beschikbaar te houden voor de financiering van de onderneming. Ook leidt deze oplossing tot minder uitvoeringskosten voor de Belastingdienst.

Overleg

Naar aanleiding van deze brief is het kabinet bereid om in overleg met het parlement te bezien of de huidige wetgeving nog wel voldoet aan de maatschappelijke behoeften en of een alternatieve vormgeving mogelijk en wenselijk is. Afhankelijk van dit overleg kan worden besloten of en zo ja, op welke wijze, aanpassing van wet- en regelgeving wenselijk is.

Download:

“Aanbiedingsbrief over pensioen in eigen beheer”

terug

Ja, ik wil het fiscale nieuws van Nextens lezen

Blijf op de hoogte. Registreer nu gratis voor Nextens Selectie.