Weekers informeert Kamer over invordering toeslagschulden

Bron: Rijksoverheid

In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Weekers (Financiën) aan dat alle toeslagen terugvorderbaar zijn, ook de huurtoeslag. Als er sprake is van een onterechte of voor een te hoog bedrag aangevraagde toeslag, wordt deze teruggevorderd. Per brief wordt aangegeven dat er terugbetaling plaats moet vinden. Daarna start de invordering, de daadwerkelijke inning van de toeslagschuld.

Bijstand

Voor de invordering van toeslagschuld in het buitenland is bijstand van het betreffende land noodzakelijk. Daar is een grondslag voor nodig. Voor de terugvordering van toeslagen binnen de EU wordt gebruik gemaakt van de EG Verordening 884/2004. De huurtoeslag valt echter niet onder de reikwijdte van deze verordening. Voor de andere toeslagen kunnen wel op basis van de verordening verzoeken om bijstand bij de invordering aan andere lidstaten worden gedaan.

Bulgarenfraude

De staatssecretaris heeft ook de vragen beantwoord van Kamerlid Omtzigt (CDA) over de resultaten van de aanpak van fraude bij toeslagen (o.a. de ‘Bulgarenfraude’). Weekers schrijft onder meer dat in totaal 805 boetes aan Bulgaren zijn opgelegd. Hiervan zijn 312 boetes direct verzonden, van de overige 493 Bulgaren was geen adres bekend. Van de 312 boetes die zijn verzonden, zijn er 17 onbestelbaar retour gekomen. Tegen 32 boetes is bezwaar gemaakt, deze bezwaren zijn door de Belastingdienst toegewezen. Van de overige 263 boetes zijn er inmiddels 55 geïnd.

Download:

“Terugvordering toeslagen in het buitenland”(PDF)

terug