Weekers en Klijnsma informeren Kamer over oplossingen voor zelfstandigen

Bron: Rijksoverheid

De staatssecretarissen Weekers (Financiën) en Klijnsma (SZW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van enkele trajecten met betrekking tot het pensioen van zelfstandigen.

Belangenorganisaties

De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen hebben op hoofdlijnen aangegeven hoe zij vorm willen geven aan een vrijwillige collectieve regeling voor zelfstandigen in de derde pijler. Belangrijke kenmerken van deze regeling zijn flexibiliteit en collectiviteit. Zo kunnen deelnemers vrijwillig in- en uit stappen en bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Het betreft een collectieve regeling waarbij de ingelegde gelden collectief worden belegd en beheerd. De hoofdlijnen van deze regeling spreken het kabinet aan, aldus Klijnsma en Weekers.

Bijstand

Zelfstandigenorganisaties hebben voorts de wens geuit dat zelfstandigen hun pensioen niet hoeven aan te spreken voordat ze in aanmerking komen voor de bijstand. Dit zal conform de afspraken in het Witteveenoverleg voor iedereen worden gerealiseerd (dus ook voor werknemers), met een maximum van twee keer de AOW als totaalbedrag aan pensioenvermogen dat niet wordt meegeteld. Om te voorkomen dat mensen vlak voor een bijstandsaanvraag hun vermogen wegsluizen naar hun derdepijlerpensioen, geldt daarbij de randvoorwaarde dat er in de jaren voor de bijstandsaanvraag sprake moet zijn van een gelijkblijvende of dalende inleg.

Zelfstandigenorganisaties hebben tenslotte de wens geuit dat het derdepijlerpensioen bij arbeidsongeschiktheid van de deelnemer kan worden opgenomen, zonder dat daarbij – zoals thans – revisierente is verschuldigd. Staatssecretaris Weekers is bereid de fiscale wetgeving op dit punt aan te passen.

Download:

“Kamerbrief zelfstandigen en pensioen”(PDF)

terug