Weekers beantwoordt Kamervragen over bijstellingsregeling directe belastingen

Bron: Rijksoverheid

Vanwege de doorlooptijd van de benodigde systeemaanpassingen is het niet mogelijk om de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting, de aanpassing van het aftrektarief van de hypotheekrente in de vierde schijf en het verlaagde aanmerkelijk-belangtarief in de voorlopige aanslagen 2014 te verwerken.

Verwerking zal plaatsvinden in de definitieve aanslagen 2014. Bij nieuwe fiscale maatregelen en ingrijpende wijzigingen van de fiscale wetgeving kost het namelijk minimaal negen maanden om de automatiseringssystemen van de Belastingdienst aan te passen. Dit heeft staatssecretaris Weekers van Financiën geantwoord op vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over de bijstellingsregeling directe belastingen. Vergelijkbare vragen over de bijstellingsregeling zijn eerder beantwoord op 3 januari 2014.

Aangepaste versie

Op 14 januari 2014 wordt wel een aangepaste versie van het programma ”Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014” beschikbaar gesteld waarin de wijziging van alle eigenwoningforfaitpercentages juist is verwerkt. Hierin is echter nog een aantal parameters niet juist opgenomen, te weten het bedrag eigen woning basisforfait vanaf een eigenwoningwaarde van € 1.040.000 en het bedrag van de berekende werkbonus. Deze parameters zullen eind januari worden aangepast in het programma.

Fout

Weekers laat ook nog weten dat er een fout is gemaakt bij de beantwoording van de Kamervragen van 2 januari 2014 van de leden Knops, Omtzigt en Bashir over de bijstellingsregeling directe belasting. Abusievelijk is aangegeven dat het eigenwoningforfait juist zou worden berekend bij de voorlopige aanslagen die vanaf eind november 2013 zijn aangevraagd via het programma ”Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014”. Hiertoe wordt de volgende herstelmaatregel getroffen. Bij een eigenwoningwaarde tot € 1.040.000 wordt bij een verzoek dat wordt ingediend vanaf 14 januari 2014 het bedrag eigenwoningforfait berekend met het percentage van 0,7 in plaats van 0,65 en vanaf eind januari met het juiste eigenwoningforfaitbasisbedrag.

Download:

“Antwoorden op Kamervragen over bijstellingsregeling directe belastingen”(PDF)

terug