Vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen

 

Het ministerie van Financiën heeft 14 veel gestelde vragen en antwoorden gepubliceerd over de btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Btw-ondernemer

Uit de vragen en antwoorden blijkt dat de Belastingdienst een particulier aanmerkt als Btw-ondernemer als deze voldoet aan de voorwaarden dat er regelmatig en tegen vergoeding stroom wordt geleverd aan het energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3x80A). De Belastingdienst gaat er daarbij van uit dat een particulier geen BTW-ondernemer was vóór de datum van het Fuchs-arrest (20 juni 2013).

Aftrek van Btw

Als aan de voorwaarden voldaan wordt, kan een particulier die zonnepanelen heeft geplaatst, de btw in aftrek brengen. Er kan niet voor ondernemerschap gekozen worden. Men is ondernemer als er regelmatig en tegen vergoeding door middel van zonnepanelen, stroom geleverd wordt aan het energiebedrijf.

Btw terugvragen

De btw op aanschaf van zonnepanelen kan volledig in aftrek gebracht worden, mits er geen sprake is van geïntegreerde zonnepanelen. Voor aftrek van de btw moet men precies weten hoeveel stroom aan het energiebedrijf geleverd wordt en hoeveel privé verbruikt wordt. Aangezien dit in de praktijk lastig vast te stellen is, wordt door het Ministerie van Financiën goedgekeurd dat er voorlopig forfaitaire bedragen worden gehanteerd. Deze bedragen zijn afhankelijk van het opwekvermogen van de zonnepanelen.

Fuchs zaak

In de zaak Fuchs oordeelde het Europese Hof van Justitie dat een woningbezitter die zonne-energie produceert kan worden aangemerkt als een Btw-ondernemer. Staatssecretaris Weekers heeft op 25 september 2013 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de uitkomst van het arrest ongewenst acht, maar in het arrest geen juridische ruimte ziet om het ondernemerschap te ontkennen als de particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan zijn energieleverancier. Daarom gaat hij in Europees verband pleiten voor een aanpassing van de btw-richtlijn en daarbij de steun zoeken van gelijkgestemde landen.

Download:

“Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen”

terug