Vraag buitenlandse BTW terug vóór 30 september

Bron: Belastingdienst

Ondernemers die in 2014 in een ander EU-land BTW betaald hebben, kunnen dit via de Belastingdienst terugvragen. De Belastingdienst waarschuwt het verzoek om teruggaaf wel in te dienen voor 30 september 2015. Een verzoek dat die uiterste datum overschrijdt, kan door de Belastingdienst van de betreffende EU-lidstaat worden geweigerd.

Voorwaarden

Om een terugvraagverzoek in een EU-land in te dienen moet de onderneming in Nederland gevestigd zijn. In de betreffende EU-lidstaat hoeft geen aangifte gedaan te worden. De goederen en diensten waarover buitenlandse BTW in rekening is gebracht, moeten in Nederland worden gebruikt met BTW belaste bedrijfsactiviteiten.

Teruggaafverzoek

Meer informatie over het terugvragen van buitenlandse BTW is terug te vinden op de website van de Belastingdienst.  In de ‘Vereisten voor verzoek om teruggaaf BTW uit andere EU-landen‘ verschaft de Belastingdienst een overzicht van de vereisten per land. Meer informatie is tevens terug te vinden in de extra toelichting bij het verzoek om teruggaaf BTW uit andere EU-landen.

In het BTW ICP Plus programma van ElsevierFiscaal zit een module voor de teruggaaf.

terug