EU-belastingplan leidt tot lasten voor overheden

Bron: FD

Volgens de Europese Unie moeten de overheidsdiensten die in concurrentie optreden met de private sector, vanaf 2016 vennootschapsbelasting gaan betalen. Dit meldt het FD.Vanaf vandaag staat alle informatie over de voorlopige aanslag 2014 op de website van de Belastingdienst.

Ministerie

Het invoeren van de vpb voor overheidsdiensten die in concurrentie treden, moet door het ministerie bedachtzaam aangepakt worden. Dit kan namelijk leiden tot flinke administratieve lasten voor gemeenten aangezien overheidsdiensten vaak helemaal geen belasting hoeven te betalen. Dit heeft te maken met het feit dat overheidsbedrijven geen winst behalen.

Volgens Bruins Slot (KPMG Meijburg) is de invoering van de belastingplicht voor de overheidsdiensten rechtvaardig, indien het beoogde doel bereikt wordt, zo meldt het FD. Het beoogde doel is eerlijker concurrentie.

Administratieve lasten

Volgens de FD onstaan de administratieve lasten pas als directe overheidsbedrijven van de gemeentelijke overheid afgesplitst moeten worden en vervolgens een openingsbalans moeten opstellen. Weekers wil de belastingplicht voor overheidsbedrijven daarom beperken tot de indirecte overheidsbedrijven. Volgens Brussel is dat niet voldoende. Het enkel in concurrentie treden met de private sector is al voldoende om het overheidsbedrijf als belastingplichtige aan te merken. Het wel of niet hebben van een winstoogmerk is niet van belang.

Oplossing

Volgens Bruins Slot kunnen de administratieve lasten beperkt worden door in de wet op te nemen dat de belastingplicht beperkt blijft tot overheidsbedrijven die in concurrentie treden en geen vrijstelling genieten, zo schrijft het FD. Een dergelijke vrijstelling krijgen bedrijven alleen als ze geen winst maken of als in concurrentie treding niet bij de aard van de activiteiten past. Het is dan echter aan de Belastingdienst om te bewijzen dat aan beide voorwaarden is voldaan.

terug