Voorlichtingsbijeenkomsten ambassades over het fiscale vestigingsbeleid

Bron: Rijksoverheid

Tijdens een debat in de Tweede Kamer op 18 maart 2014 heeft het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) gevraagd naar een brief ter toelichting van het beleid betreffende de rol van ambassades bij voorlichting over het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat. Aan dit verzoek heeft minister Timmermans (Buitenalndse Zaken), mede namens staatssecretaris Wiebes van Financiën, voldaan.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Timmermans geeft in deze brief aan dat het faciliteren en organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over handelen met of investeren in Nederland onderdeel is van het standaard takenpakket van Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Daarbij krijgen gunstige condities voor vestiging in Nederland bijzondere aandacht tijdens de voorlichting. Het gaat om zaken als het scholingsniveau van de beroepsbevolking, de kwaliteit van de infrastructuur, de toegang tot de Europese markt, de politieke en juridische stabiliteit, alsook de fiscale faciliteiten.

Deze laatste vormen een onderdeel van ‘een pakket’ waarmee Nederland voldoende aantrekkingskracht moet behouden op een gevarieerd geheel aan buitenlandse investeringen die met reële activiteiten bijdragen aan werkgelegenheid en een sterke economische structuur.

Vestigingsklimaat

De voorlichtingsbijeenkomsten over het Nederlandse vestigingsklimaat worden veelal door (lokale vestigingen van) de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten wordt beklemtoond dat de NFIA alleen bedrijven assisteert die reële activiteiten (‘substance’) opleveren in Nederland. De voorlichtingsbijeenkomsten dienen dan ook expliciet niet voor informatie over kunstmatige constructies voor belastingontwijking, maar hebben het aantrekken van reële economische activiteiten tot doel, aldus Timmermans.

terug