Voor tonnen beslag gelegd in onderzoek naar fiscale fraude en witwassen

Bron: Rijksoverheid

De FIOD heeft dinsdag in een strafrechtelijk onderzoek naar fiscale fraude en witwassen onder leiding van het Functioneel Parket doorzoekingen gedaan bij een 68-jarige man in Amsterdam en een 56-jarige man uit Breda. Beiden worden ervan verdacht dat zij inkomsten of vermogen niet hebben opgegeven bij de Belastingdienst.

Doorzoekingen

De FIOD heeft dinsdag in een strafrechtelijk onderzoek naar fiscale fraude en witwassen onder leiding van het Functioneel Parket doorzoekingen gedaan bij een 68-jarige man in Amsterdam en een 56-jarige man uit Breda. Beiden worden ervan verdacht dat zij inkomsten of vermogen niet hebben opgegeven bij de Belastingdienst.

De twee verdachten hebben allebei gebruik gemaakt van een debet- of creditcard die gekoppeld is aan een buitenlandse bankrekening. De uitgaven die beide verdachten met deze kaart hebben gedaan zijn waarschijnlijk niet te verklaren uit het inkomen of het vermogen dat zij hebben opgegeven bij de Belastingdienst.

Beslag

De FIOD heeft bij de doorzoeking in Amsterdam beslag gelegd op een contant geldbedrag van 775.000 euro en twee hypotheekvrije appartementen. Ook is beslag gelegd op een klein privévliegtuig, een Mercedes en drie bankrekeningen. De doorzoeking in Breda bracht een buitenlandse bankrekening aan het licht.

De vermoedelijke fraude is op het spoor gekomen door onderzoek van de Belastingdienst. De fiscus analyseert de gegevens van betalingen die belastingplichtigen in Nederland doen met buitenlandse debet- en creditcards. Daarbij wordt gekeken of de kaarten zijn gekoppeld aan vermogen in het buitenland waarover vermoedelijk geen belasting wordt betaald.

Onderzoek

De Belastingdienst werkt hierbij nauw samen met de FIOD en het Openbaar Ministerie. Daardoor kan het verbergen van inkomsten en vermogen in het buitenland niet alleen leiden tot naheffingsaanslagen en boetes van de Belastingdienst, maar ook tot strafrechtelijk onderzoek. Deze samenwerking heeft inmiddels geleid tot diverse lopende onderzoeken van de FIOD en het Openbaar Ministerie naar fiscale fraude en witwassen.

Belastingplichtigen met verzwegen inkomsten en/of (buitenlands) vermogen kunnen gebruik maken van de zogenoemde ‘inkeerregeling’. De inkeerregeling houdt in dat mensen boetevrij hun tot nu toe niet gemelde inkomen of vermogen bij de Belastingdienst kunnen aangeven. Vanaf 1 juli 2014 bedraagt de boete bij inkeer 30% van de ontdoken belasting. Met ingang van 1 juli 2015 bedraagt deze boete 60%. Als de Belastingdienst zelf ontdekt dat mensen verzwegen inkomen of vermogen hebben, kan de boete oplopen tot 300%.

terug