VNO-NCW tegen water- en afvalbelasting

Bron: FD

VNO-NCW is tegen de nieuwe water- afvalbelasting. Dit blijkt uit een brief van VNO-NCW aan de Tweede Kamer.

Overleg

Vandaag heeft de Tweede Kamer een overleg met de staatssecretaris van Financiën. Tijdens dit overleg zal het Belastingplan 2014 besproken worden. Over twee weken zal gestemd worden over het Belastingplan.

Werkgeversorganisatie

Volgens VNO-NCW voert het kabinet geen bestendig beleid, zo meldt het FD. De crisisheffing keert namelijk weer terug en de verhoging van de energiebelasting wordt niet gecompenseerd. Bovendien heeft de belasting op water negatieve gevolgen. Volgens de FD leidt de afschaffing van de maximumgrens van 300 m3 waarover belasting geheven mag worden, tot disproportionele negatieve gevolgen.

Naast chemie, staal en voeding zullen ook ziekenhuizen te maken krijgen met de negatieve gevolgen van de nieuwe waterbelasting.

Afvalbelasting

De gevolgen van de afvalbelasting zijn ook aanzienlijk. Met deze belasting heeft men vergroening voor ogen. Volgens VNO-NCW leidt deze belasting echter tot transport van afval naar het buitenland en minder recycling. Volgens het FD verzoekt de werkgeversorganisatie daarom om af te zien van de herinvoering van de afvalbealasting.

terug