VNO-NCW: pensioenakkoord wendt nivellering af

Bron: VNO-NCW

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW is positief dat in het nieuwe pensioenakkoord een goede pensioenopbouw voor alle inkomens mogelijk blijft en dat een sterk nivellerende maatregel van tafel is. Het kabinet wilde de pensioenopbouw voor mensen met hogere inkomens onmogelijk maken. Met het nu bereikte akkoord worden de afspraken in het Sociaal Akkoord gerespecteerd, aldus VNO-NCW.

Bezuinigingen

Bovendien is nu afgewend dat er opnieuw over 3 miljard euro aan bezuinigingen moet worden onderhandeld.

Alle betrokkenen betalen een deel van de rekening. Daarbij is het volgens de ondernemingsorganisatie wel een domper dat een deel van de financiering is gevonden door de WW-premie in 2015 minder te verlagen dan in het herfstakkoord was toegezegd. ‘De loonkosten van werkgevers rijzen toch al de pan uit. Dit vraagt een structurele omslag.’

Het akkoord opent volgens VNO-NCW de weg naar substantiële premieverlaging bij de pensioenen, wat goed is voor de koopkracht. ‘Essentieel is dat dit niet wordt gedwarsboomd door nieuwe regels voor het toezicht op pensioenen die eveneens in 2015 moeten ingaan.’

terug