VNO-NCW: ‘Arm’s length-principe als basis voor interne verrekenprijzen’

Bron: VNO-NCW

De internationale regels voor interne verrekenprijzen, de prijzen die bedrijfsonderdelen elkaar berekenen, moeten worden opgepoetst. Het vertrekpunt van alle aanpassingen moet volgens VNO-NCW het ‘arm’s length-beginsel’ zijn. Ofwel, transacties binnen een concern moeten, in fiscale zin, tegen dezelfde voorwaarden plaatsvinden als wanneer deze transacties met een ander bedrijf zouden zijn aangegaan. Dat schrijft de ondernemingsorganisatie in een reactie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

Actieplan

Twee maanden geleden kwam de Oeso met een actieplan van vijftien punten om onder meer nieuwe regels vast te stellen voor de verrekenprijzen die multinationals intern hanteren. Volgens VNO-NCW is hierbij cruciaal dat er sprake is van internationale coördinatie en consensus. Anders dreigt het gevaar dat dubbele belastingheffing ontstaat. Dat moet worden voorkomen. De Oeso moet daarom niet als scheidsrechter optreden, maar moet bewerkstelligen dat iedereen dezelfde regels toepast, aldus de ondernemingsorganisatie.

Arm’s length-principe

Het arm’s length-principe wordt breed gedragen door zowel ontwikkelde als zich ontwikkelende landen. Door een samenhangende internationale toepassing van dezelfde spelregels wordt voorkomen dat winsten van een multinational kunnen vallen in landen waar het eigenlijk geen activiteiten verricht. Dat is de kern van het probleem dat de Oeso wil aanpakken.

Niet eenvoudig

VNO-NCW denkt dat het niet eenvoudig is voor de 34 landen die lid zijn van de Oeso, om op alle punten overeenstemming te bereiken. VNO-NCW benadrukt echter dat overeenstemming noodzakelijk is, voor definities, interpretaties en implementatie van de richtlijnen. Tegelijkertijd juichen individuele bedrijven internationaal de door de Oeso nagestreefde helderheid toe. Maar zij vrezen dat nationale overheden met eigen extra regels komen die tot meer administratieve lasten leiden.

terug