Vierde Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd

Bron: Belastingdienst

De Belastingdienst heeft de vierde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd. Bij de samenstelling van de vorige nieuwsbrieven was de besluitvorming over een aantal nieuwe regels nog niet afgerond. In deze uitgave zijn de onderwerpen ‘leeftijd voor de werkbonus verhoogd’ en ‘premiekorting arbeidsgehandicapte’ toegevoegd.

Toevoeging

In Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 leest u informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2017. Bij de samenstelling van de vorige nieuwsbrieven was de besluitvorming over een aantal nieuwe regels nog niet afgerond. Er verschijnen daarom verschillende uitgaven van de nieuwsbrief. Afgelopen week is de vierde editie verschenen. Hierin zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • Leeftijd voor de werkbonus verhoogd
  De leeftijd om de werkbonus toe te passen is per 1 januari 2017 verhoogd van 62 jaar naar 63 jaar.
 • Premiekorting arbeidsgehandicapte: stroomlijnen hoogte premiekorting in dienst nemen van een scholingsbelemmerde
  Tot 2017 had u recht op:

  • een premiekorting van maximaal € 7.000 per jaar gedurende maximaal 3 jaar als de scholingsbelemmerde niet tot de doelgroep banenafspraak hoort;
  • een premiekorting van maximaal € 2.000 per jaar gedurende maximaal 3 jaar als de scholingsbelemmerde tot de doelgroep banenafspraak hoort

Met ingang van 1 januari 2017 zijn deze 2 doelgroepen gelijkgetrokken en geldt een premiekorting van maximaal € 2.000 per jaar. Deze wijziging geldt voor scholingsbelemmerden die u op of na 1 januari 2017 in dienst neemt, maar ook voor scholingsbelemmerden die u voor 2017 in dienst hebt genomen.

Hebt u bijvoorbeeld in 2016 een scholingsbelemmerde, die niet tot de doelgroep banenafspraak hoort, in dienst genomen? Dan had u in 2016 recht op een premiekorting van maximaal € 7.000 per jaar. Met ingang van 1 januari 2017 geldt dat u voor de resterende duur nog maximaal € 2.000 per jaar aan premiekorting mag toepassen.

Aanpassing

Informatie over onderstaande onderwerpen is aangepast, toegevoegd of verwijderd:

 • Verklaring De-minimissteun
 • Uitfaseren van pensioen in eigen beheer
 • Lage inkomensvoordeel
 • Bijtelling privégebruik auto
 • Rekenhulp loonbelastingtabellen.
terug