Vestia eist dossiers van accountant Deloitte op

Bron: FD

Woningcorporatie Vestia eist inzage in de controledossiers van 2007 tot en met 2009 van Deloitte. Met de documenten wil Vestia zien op welke punten in de jaarrekeningcontroles Deloitte verwijtbaar heeft gehandeld in de zaak met de rentederivaten. De woningcorporatie stuurt aan op een schikking met het accountantskantoor.

Mate van verwijtbaarheid

Voor Vestia staat vast dat de accountant van Deloitte een sleutelrol speelde toen de woningcorporatie in 2012 bijna failliet ging door de speculaties met de rentederivaten. De corporatie verloor ruim €2,5 miljard. Om de hoogte van de schikking en de mate van verwijtbaarheid te kunnen vaststellen, eist Vestia inzage in de controledossiers. Volgens de advocaat van Deloitte is de manier waarop Vestia de derivatenportefeuille in de jaarrekeningen verwerkte, jarenlang niet goed getoetst. Als dat wel goed gedaan was, dan waren de negatieve gevolgen en liquiditeitsrisico’s voor het speculeren op een hogere rente met derivaten sneller aan het licht gekomen.

Eerdere schadevergoeding

In januari 2016 schikten oud-bestuurder Erik Staal en zes oud-commissarissen met Vestia voor in totaal €4,8 miljoen. In de zomer van 2017 oordeelde de rechter dat oud-treasurer Marcel de Vries de woningcorporatie €11,5 miljoen schadevergoeding moet betalen. Hij ontving via een tussenpersoon smeergelden van meerdere banken.

Gevolgen accountants

In het begin ging de betreffende accountant van Deloitte nog vrij uit, maar in 2016 legde het College van Beroep (CBb) in hoger beroep accountant een waarschuwing op. Hij zou met zijn controlewerk te veel blind hebben gevaren op een door hem ingeschakelde derivatendeskundige. Voormalig KPMG-accountant die de jaarrekening 2010 van Vestia controleerde, kreeg een berisping. Maar met de laatste uitspraak van CBb startte Vestia in 2016 een civiele schadeprocedure tegen de twee accountantskantoren.

Volgens de advocaten van Deloitte is er geen juridische basis voor een schadeclaim tegen Deloitte. De toezicht van het beleid van Vestia lag bij de commissarissen, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) en de minister, en niet bij Deloitte.

terug