Verzet tegen meer erfbelasting familiebedrijf

Bron: ANP

De VVD heeft bezwaren tegen een plan van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) om familiebedrijven zwaarder te belasten. Tweede Kamerlid Helma Neppérus liet woensdag weten dat zij ”niet zit te wachten” op deze maatregel. ”Ondernemers vormen de ruggengraat van de economie.”

Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zien het voornemen van Wiebes niet zitten. Zij zeggen ”verbijsterd” te zijn over de ”proefballon” van de bewindsman.

Vrijstellingen beperken

Wiebes overweegt bestaande vrijstellingen voor erfgenamen van familiebedrijven te beperken, heeft hij aan de Kamer geschreven. De erfgenamen zouden dan fors meer belasting moeten betalen. Volgens de werkgevers is dat ,,een regelrechte bedreiging voor de continuïteit van deze bedrijven”.

De VVD wil dat het hele belastingstelsel wordt herzien, onderstreept Neppérus. Dat moet per saldo leiden tot een lastenverlaging voor zowel bedrijven als burgers.

Geen aanpassing van de BOF

Een woordvoerder van Wiebes laat weten dat er geen voornemens zijn om de bedrijfsopvolgingsregeling in deze kabinetsperiode aan te passen. Wel bereidt het kabinet een brede herziening van het belastingstelsel voor, die gepaard zal gaan met belastingverlaging voor burgers en bedrijven.

terug