Verzekeraars zakken voor stresstest

Bron: ANP

Meerdere Nederlandse verzekeraars zijn niet geslaagd voor de belangrijke Europese stresstest SCR. In de test is de financiële positie van de verzekeraars bij verschillende scenario’s doorgerekend. Dit om een indruk te krijgen van de veerkracht van de Europese verzekeringsmarkt in geval van ongunstige marktontwikkelingen.

Lage rentestand

Het blijkt dat niet alle verzekeraars in Nederland voldoen aan de score die vereist is voor de invoering van het nieuwe Europese toezichtraamwerk dat in 2016 van kracht wordt, laat De Nederlandsche Bank (DNB) weten. Namen van de betreffende partijen zijn niet bekend gemaakt.

De test wijst onder meer uit dat de Nederlandse verzekeraars relatief gevoelig zijn voor de langdurig lage rentestand. De impact hiervan is Nederland waarschijnlijk groter omdat de verzekeraars hier verhoudingsgewijs veel langlopende pensioen- en levensverzekeringen in beheer hebben.

Vereiste niveau

DNB is inmiddels met de verzekeraars in gesprek over de uitkomsten van de test. De toezichthouder verwacht dat zij de nodige maatregelen treffen om aan het licht gekomen kwetsbaarheden aan te pakken.

Een meerderheid van de Europese verzekeraars is wel geslaagd voor de stresstest. In Nederland deden de zes grootste verzekeringsgroepen mee: Vivat, Nationale-Nederlanden, ASR, Achmea, Delta Lloyd en Aegon. Gemiddeld zaten hun scores wel boven het vereiste niveau.

Het Verbond van Verzekeraars zegt de aanbevelingen uit het rapport te gaan bestuderen.

terug