Verslag Informele Ecofinraad 24 en 25 april 2015

Bron: Rijksoverheid

De 28 ministers van Financiën van de Europese Unie kwamen op 24 en 25 april samen in Letland, huidig voorzitter van de EU. Ze bespraken in Riga onder meer de begroting van de Europese Unie, het groeipotentieel van de EU en de maatregelen tegen belastingontwijking door multinationals (BEPS).

EU-begroting

Tijdens de informele werklunch voorafgaand aan de Ecofinraad, is van gedachten gewisseld over de tussentijdse evaluatie van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) in 2016. Nederland heeft hierbij gepleit voor beter voorspelbare EU-afdrachten en een modernisering van de EU-begroting gericht op uitgaven die groei bevorderen. De EU-begroting kan volgens Nederland effectiever worden ingezet door deze te koppelen aan investeringen en structurele hervormingen. Dit onderwerp staat ook hoog op de agenda bij het aankomende Nederlandse EU-voorzitterschap.

Groeipotentieel van de EU

Lidstaten hebben hun ervaringen gedeeld over het belang van structurele hervormingen voor economische groei in de EU. Minister Dijsselbloem van Financiën kreeg veel steun voor zijn pleidooi voor tijdige hervormingen met het oog op groei en stabiliteit. Hij benadrukte daarbij het belang van een onafhankelijke instelling als het Centraal Planbureau, die de effecten van hervormingen op de economie en werkgelegenheid in kaart brengt. Daarnaast geeft hij aan dat het van groot belang is dat lidstaten tijdig hervormen, voor het bevorderen van groei en een stabiele economie. Veel lidstaten ondersteunden dit punt.

Belastingontwijking door multinationals

Het laatste agendapunt ging over de maatregelen tegen belastingontwijking door multinationals. Eurocommissaris Moscovici streeft naar gelijke kansen voor alle lidstaten en bedrijven. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor automatische uitwisseling van informatie over belastingafspraken.Nederland wil deze richtlijn snel aannemen om duidelijkheid te scheppen.

terug