Verplichte controleverklaring accountants goed nageleefd

Bron: NBA

Controleverklaringen van accountants bevatten meer informatie voor gebruikers van de jaarrekening dan voorheen. Ook geven sommige accountants in hun verklaringen meer uitleg dan vereist. Dat blijkt uit onderzoek van de beroepsorganisatie van accountants NBA naar toepassing van de nieuwe, uitgebreide controleverklaring.

Verplichte controleverklaring

Het vertrouwen in accountants stond ter discussie tijdens de kredietcrisis. Kunnen de gebruikers van de jaarrekening blind afgaan op een controleverklaring van een accountant? Het zou wel moeten. Om dit vertrouwen te behouden, moeten accountants beter communiceren. De controleverklaring moet beter uitgelegd worden. Hierop stelde de NBA in 2014 met Standaard 702N de uitgebreide controleverklaring verplicht voor alle organisaties van openbaar belang in Nederland (oob’s). Hiermee liep Nederland evenals Engeland vooruit op nieuwe IAASB Standaarden die voor het eerst over boekjaar 2016 van toepassing worden.

Onderzoek

Om te kijken hoe in de praktijk invulling is gegeven aan de controleverklaring, heeft de NBA 77 ondernemingen onderzocht. De verantwoordelijke accountants zijn bijna allemaal verbonden aan de accountantsorganisaties van KPMG, EY, PwC en Deloitte (Big 4). Enkel de externe accountant van Value8 is werkzaam bij een andere accountantsorganisatie.

Conclusie

Vastgesteld is dat de controleverklaringen over het afgelopen boekjaar meer informatie voor de gebruikers van de jaarrekening bevatten dan voorheen. De meeste accountants volgen hierbij de in de bijlage van Standaard 702N opgenomen voorbeeldtekst. Daarnaast zijn er accountants die in hun verklaringen meer uitleg geven dan strikt genomen wordt vereist. Hiermee geven zij nog beter invulling aan het achterliggende doel van de uitgebreide controleverklaring: het verschaffen van meer inzicht in de werkzaamheden en de bevindingen van de accountant.

terug