‘Verlaging maximum hypotheek treft starters’

Bron: ANP

Een verdere verlaging van het maximaal te lenen hypotheekbedrag voor woningen na 2018 zal vooral potentiële koopstarters hard treffen. Afhankelijk van de mate van die verlaging zullen starters een groot aantal jaren moeten sparen voordat ze tot de koopsector kunnen toetreden. Dit blijkt uit onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) in opdracht van makelaarsvereniging NVM.

Hoge hypotheekschuld

Nu de Nederlandse woningmarkt amper een middensegment kent in de huursector, vallen starters die niet kunnen kopen tussen wal en schip, zegt hoogleraar woningmarkt Johan Conijn van de ASRE. ”De Nederlandse woningmarkt kent vooralsnog onvoldoende alternatieven.”

De hoge hypotheekschuld in Nederland heeft al tot maatregelen geleid om deze ontwikkeling te beteugelen. Onder meer wordt het maximaal te lenen hypotheekbedrag ten opzichte van de waarde van het onderpand in 2018 verlaagd naar 100 procent. Momenteel loopt een discussie of een verdere verlaging wenselijk is. De commissie-Wijffels heeft een verlaging tot 80 procent geadviseerd.

Economische nadelen

De koopstarter zal door een verdere verlaging veelal worden genoodzaakt eerst te sparen, zegt Conijn. ”De lengte van deze spaarperiode hangt van verschillende factoren af. Een verlaging van het hypotheekbedrag naar 80 procent zal voor de gemiddelde starter leiden tot een spaarperiode van ruim vier jaar.”

Eerst sparen vereist ook alternatieve huisvesting. Conijn: ”Dit alternatief is voor de gemiddelde koopstarter niet beschikbaar. De huursector wordt gedomineerd door de gereguleerde corporatiesector. Daarvoor gelden inkomensgrenzen. Het aanbod van geliberaliseerde huurwoningen is te beperkt om de extra vraag van koopstarters op te vangen.”

Dat er een maximering bestaat is logisch om risico’s op verliezen bij wanbetaling te verminderen, beaamt Conijn. ”Aan een verdere verlaging tot onder 100 procent zitten echter wel economische nadelen. Het beperkt het consumptiepatroon van huishoudens. Vooral bij starters zal deze restrictie leiden tot een welvaartverlies.”

terug