Verhoging belastingdruk nadelig voor middenklasse

Bron: FD

De komende jaren verhoogt het kabinet de belastingdruk. Voornamelijk de middenklasse wordt hierdoor geraakt.

Bedrijven

Door de belastingen te verhogen, wordt er financieringsruimte weggenomen bij het bedrijfsleven, zo meldt het FD. Bovendien wordt er door de belastingverhoging minder geconsumeerd, wat slecht uitpakt bedrijven.  Maar de economische groei en de werkgelegenheid wordt wel van het bedrijfsleven verwacht.

Nivellering

De keuze voor nivellering is een oude reflex. In Nederland zijn de inkomensverschillen al decennia klein. Dit wordt bewerkstelligd door mensen al bij een inkomen van 56.000 euro, 52% te belasten. Ergens moet er echter een grens getrokken worden. Door de belastingen voor de hogere inkomens steeds te verhogen, wordt de prikkel weggenomen om harder te werken.

CPB

Volgens een onderzoek van Het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het optimale toptarief 49% is. Boven dit percentage nemen de belastinginkomsten voor de Staat eerder af dan toe, zo meldt het FD.

Daarnaast raakt de PvdA met deze ingreep een groot deel van haar kiezers (die tweemaal modaal verdienen) kwijt. Aldus de middenklasse wordt flink geraakt.

terug