Verdragenoverzicht per 1 oktober 2015

Bron: Rijksoverheid

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen, waaronder inkomstenbelasting en dividendbelasting. Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld.

vlaggen wereld

Verdragenoverzicht

In het verdragenoverzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt.

Uitleg overzicht

In de eerste kolom is opgenomen ten aanzien van welk land het verdrag (of regeling) geldt, waar nodig aangevuld met een nadere aanduiding. Door op het verdrag te klikken wordt het verdrag geopend. In de kolom ‘Ondertekend’ is de datum van ondertekening van het verdrag weergegeven.

In de kolom ‘In werking’ is vermeld op welke datum het verdrag werking is getreden, zoals voorgeschreven door het inwerkingtredingsartikel van het betreffende verdrag. Deze datum kan verschillen van de datum waarop het verdrag van toepassing is geworden. Onder de kolom ‘Type’ staat door middel van een code vermeld welk type verdrag het betreft. Het overzicht onderscheidt een reeks van typen verdragen, welke te vinden zijn in het document uitleg overzicht belastingverdragen.

terug