Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2017 vastgesteld

Bron: Belastingdienst

Transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Zij mogen dan per gereden dag een vast bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Het bedrag voor dit jaar is vastgesteld op € 35,50. Vijftig cent meer dan in 2016.

Voorwaarden

Aan deze regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De rit moet langer duren dan 24 uur.
  • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.
  • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.
  • Het aantal gereden dagen moet worden aangetoond met bijvoorbeeld tachograafschijven, facturen en rittenstaten.
  • De vertrek- en terugkomstdag tellen elk mee voor een halve dag.

‘U moet elk jaar opnieuw bekijken of u deze regeling wilt gebruiken’, aldus de Belastingdienst. ‘Als u gebruikmaakt van de regeling, hoeft u geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren.’

Internationale ritten

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan vijftig kilometer van het woonadres van de transportondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur. Hierbij gelden de volgende twee voorwaarden:

  • Deze ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen (eventueel met ritten waarbij men meer dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft).
  • Het traject van elke rit bevindt zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de transportondernemer.

Bedragen

Het bedrag dat eigen rijders mogen aftrekken, wordt jaarlijks aangepast. Het vaste bedrag aan verblijfskosten per gereden dag voor transportondernemers is:

Jaar Bedrag
2013 € 33,50
2014 € 34
2015 € 34,50
2016 € 35
2017 € 35,50

Werkelijke verblijfskosten aftrekken

U kunt er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfskosten af te trekken. U moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat uw werkelijke verblijfskosten in het betreffende jaar hoger zijn dan het vaste bedrag per gereden dag. Bewijsstukken van de verblijfskosten moet u dus bewaren.

Aftrekbeperking

Voor aftrek van verblijfskosten voor eigen rijders geldt een wettelijke aftrekbeperking. Op de site van de Belastingdienst staat per kostensoort met welk percentage de kosten afgetrokken mogen worden bij het bepalen van de winst uit onderneming.

terug