Verbetervoorstellen Horizontaal Toezicht

Bron: VLB

De Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs (VLB) en de Belastingdienst hebben verbeterpunten voor het Horizontaal Toezicht (HT) voorgesteld. Eén van de punten is het verder onderzoeken in hoeverre concentratie van deelprocessen bij de Belastingdienst kan bijdragen aan het vergroten van de robuustheid van het HT.

Samenwerking

Het Horizontaal Toezicht (HT) in de variant waar fiscaal dienstverleners en de Belastingdienst op basis van convenanten samenwerken, heeft zich gestaag ontwikkeld. Deze variant van HT is een vorm van toezicht die de Belastingdienst en de fiscaal dienstverleners ook in de toekomst willen blijven benutten. Hierom hebben de Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs (VLB) en de Belastingdienst verbeterpunten voor het Horizontaal Toezicht (HT) voorgesteld. De directie Belastingen MKB heeft de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van de ideeën beoordeeld en zullen samen met VLB de verbeterpunten voorstellen aan het Beconoverleg.

Verbetervoorstellen

De onderwerpen die zij aan zullen dragen en nog verder uitgewerkt moeten worden, zijn:

  • Onderzoeken in hoeverre concentratie van deelprocessen bij de Belastingdienst kan bijdragen aan het vergroten van de robuustheid van het Horizontaal Toezicht
  • Positief framen van Horizontaal Toezicht
  • Toelichten en verduidelijken van de verschillen tussen horizontaal en verticaal toezicht

Een deel van de verbeteringen, gericht op de eenduidige uitvoering van het Horizontaal Toezicht, zal begin 2016 worden gerealiseerd door het vaststellen en implementeren van een geactualiseerde Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners. Het streven van de VLB en de Belastingdienst is om in een tijdsbestek van maximaal twee jaar verbetervoorstellen samen met de fiscaal dienstverleners binnen het Beconoverleg te beoordelen en waar wenselijk en noodzakelijk te realiseren.

Afvallers

De onderwerpen die afgevallen zijn en niet meer verder onderzocht zullen worden, zijn:

  • Het door of samen met de Belastingdienst certificeren van HT.
  • Het op voorhand op basis van kwantitatieve normen beperken van het vooroverleg. Het beheersen van het vooroverleg moet op een andere wijze vorm krijgen.
  • Het instellen van systeemonderzoeken bij fiscaal dienstverleners in plaats van onderzoek naar de kwaliteit van HT aangiften via de steekproef. Uitvoeren van dit onderdeel van metatoezicht is een invulling van de noodzakelijke reality checks.
terug