Veranderingen inkomstenbelasting per 1 januari 2015

Bron: Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2015 verandert de inkomstenbelasting op een aantal punten. Dit kan gevolgen hebben voor de voorlopige aanslag of teruggave.

Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft:

  • de aftrek voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar
  • de alleenstaandeouderkorting
  • de ouderschapsverlofkorting

Deze bijdragen van de overheid maken deel uit van de zogenoemde kindregelingen. Een aantal kindregelingen verdwijnt of gaat op in andere regelingen, zoals kindgebondenbudget of kinderbijslag.

Nieuwe regeling voor buitenlands belastingplichtigen

Vanaf 2015 kan er niet langer gekozen worden voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. De vervanger de zogenoemde kwalificerende buitenlands belastingplichtige, krijgt dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen als een inwoner van Nederland, mits er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug