‘Verandering pensioenstelsel noodzakelijk’

Bron: ANP

Het pensioenstelsel moet veranderen. Dat is nodig omdat de arbeidsmarkt er anders uitziet dan vroeger. Werknemers wisselen vaker van baan of hebben tijdelijke banen, waardoor ze minder pensioen opbouwen.

Ook zijn er steeds meer zzp’ers, voor wie een pensioen niet vanzelfsprekend is geregeld. Een andere reden om het pensioenstelsel aan te passen is omdat het complex en ondoorzichtig is. Veel mensen snappen het niet precies en verwachten daardoor soms te veel.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) heeft dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven. In de afgelopen maanden hield ze een ‘nationale pensioendialoog’. Daarin kreeg ze adviezen van een groot aantal maatschappelijke organisaties over toekomst van het pensioensysteem. Over enkele maanden komt ze met een notitie met varianten over wat er veranderd zou kunnen worden.

Pensioenstelsel

Volgens Klijnsma vindt vrijwel iedereen dat het pensioenstelsel aangepast moet worden. Over hoe dat moet, lopen de meningen echter sterk uiteen. Sommigen willen de verplichte deelname aan pensioenfondsen behouden en hechten veel belang aan solidariteit. Anderen willen juist meer meer vrijheid, bijvoorbeeld om zelf hun pensioenfonds te kiezen of meer zeggenschap krijgen over hun pensioen.

Meer flexibiliteit

Zo vinden jongeren dat ze in het huidige systeem slechter af zijn dan ouderen, maar er zijn ook ouderen die meer flexibiliteit willen.

Ook over de vraag wie verantwoordelijk moet zijn voor de pensioenen verschillen de opvattingen. Op dit moment bepaalt de overheid samen met vakbonden en werkgevers de spelregels. Haar rol zou volgens sommigen kleiner kunnen worden als mensen beter in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

‘Groot onderhoud’

Klijnsma wijst erop dat bij een aanpassing van het pensioenstelsel niet aan alle wensen voldaan kan worden. Zo is meer keuzevrijheid niet altijd te combineren met meer solidariteit.

Het kabinet heeft de afgelopen tijd al veel veranderd aan het pensioenstelsel. Daarbij ging het echter niet om een stelselwijziging maar om ‘groot onderhoud’. Dat was onder meer nodig om te voorkomen dat de pensioenfondsen opnieuw in financiële problemen zouden komen.

Discussie (3)

Bekijken en participeren
Administratiekantoor VJP
Ik ben zelfstandig geworden omdat ik dat graag wilde. Mijn pensioen is mijn probleem, daar hoeft een regering zich niet mee te bemoeien hoe ik dat regel. Wat naar mijn idee de drijfveer is om zelfstandigen met een verplicht pensioen op te zadelen is dat er veel geld mee gemoeid is en dat zien de grote pensioenverzekeraars best wel zitten! Ik heb een goed pensioen opgebouwd, helemaal zelf, niemand voor nodig gehad. Mijn woning staat "boven water" dus die kan ik eventueel ook nog verzilveren. Als ze dit verplichte pensioen doorzetten maak ik van mijn bedrijf een B.V. dan kunnen ze er weer niets over zeggen :-)
Aken
Veel ouderen hebben in de oude arbeidsmarkt een volwaardig pensioen opgebouwd. Voor hen zijn aanpassingen aan de uitkeringsovereenkomsten tussen pensioenfonds en gepensioneerde dus niet noodzakelijk.
Cijfermeester Van de Pas
Het lastige in deze is dat het nooit goed is/wordt. Toen de de AOW werd ingevoerd was de gemiddelde leeftijd, die een man werd, 65 jaar. Inmiddels is dat 80 geworden, maar de AOW leeftijd is niet mee gegroeid. Daar zit het fundamentele manco. Als we daar niets aan veranderen is het de vraag of de nieuwe generaties bereid zijn om voor 2 niet-werkenden een inkomen per eigen inkomen te genereren. Ik denk dat we daar allemaal wel het antwoord op weten...
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug