VAR-aanvraag voor 2016 niet nodig

Bron: Belastingdienst

De VAR verdwijnt vanaf 1 januari 2016. Daarom is het deze maand niet nodig de VAR voor het komende kalenderjaar aan te vragen voor zzp’ers.

Deregulering beoordeling arbeidsrelaties

In juli van dit jaar heeft de Tweede Kamer het alternatief voor de VAR goedgekeurd. Met de nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) worden de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd. Dit is tot stand gekomen na overleg met vakbonden, werkgevers- en zzp-organisaties. Binnenkort behandelt de Eerste Kamer dit wetsvoorstel.

Overgangsregeling

In 2015 is er een overgangsregeling. Voor 2015 is het daarom nog wel mogelijk een VAR aan te vragen, deze is dan alleen nog dit kalenderjaar geldig. Wanneer het een voortzetting van werkzaamheden betreft onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden als in 2014, dan hoeft er geen nieuwe VAR voor 2015 te worden aangevraagd. Eerder aangevraagde VAR voor 2016 behandelt de Belastingdienst, in afwachting van verdere besluitvorming in de Eerste Kamer, niet meer.

Discussie (1)

Bekijken en participeren
Avatar
[…] De VAR verdwijnt vanaf 2016 en hier in de plaats zou de Beschikking Geen Loonheffing komen. Dit gaat niet meer door, de Belastingdienst gaat nu voorbeeldovereenkomsten tussen opdrachtgevers en –nemers beoordelen. Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen deze overeenkomsten opstellen en aan de Belastingdienst voorleggen. Dat kunnen ook overeenkomsten voor een sector zijn. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomst en geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffing moet inhouden en betalen. Deze voorbeeldovereenkomsten publiceren ze vervolgens op de website zodat iedereen het kan gebruiken en downloaden. De eerste twee voorbeeldovereenkomsten staan nu online voor coördinerend stralingsdeskundige en gastdocent masterclass. […]
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug