Vanaf 2018: vrijstellings- of teruggaafregeling voor rechtspersonen

Bron: Belastingdienst

Voor Nederlandse of buitenlandse rechtspersonen, die geen aangifte hoeven te doen voor de vennootschapsbelasting, kunnen er vanaf 2018 ook voor kiezen om gebruik te maken van een vrijstellingsregeling voor de dividendbelasting. Nu kunnen deze mensen alleen nog gebruikmaken van een teruggaafregeling.

Teruggaafregeling

Op dit moment is er een teruggaafregeling voor de dividendbelasting. Die werkt als volgt: de vennootschap die aan uw klant een dividend uitkeert, houdt daarop eerst dividendbelasting in. Daarna vraagt uw klant de Belastingdienst om een teruggaaf van het bedrag dat de vennootschap heeft ingehouden.

Keuze

Vanaf 2018 kan uw klant kiezen voor de teruggaafregeling óf voor een vrijstellingsregeling. Bij de vrijstellingsregeling houdt de vennootschap géén dividendbelasting in op het dividend dat ze uitkeert.

Wanneer de vrijstellingsregeling precies ingaat, maakt de Belastingdienst nog bekend.

terug