Vaarwel blauwe envelop na 100 jaar

Bron: Rijksoverheid

De Eerste Kamer heeft het voorstel Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst dinsdag na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Dit betekent dat de kenmerkende blauwe enveloppe van de Belasting op termijn helemaal zal verdwijnen.

Vaarwel blauwe envelop

Grondslag voor elektronisch berichtenverkeer

In het aangenomen wetsvoorstel wordt de grondslag gecreëerd voor het elektronische berichtenverkeer. Daarbij is het streven om het berichtenverkeer tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst op langere termijn uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden. Er is een grondslag opgenomen voor voorzieningen voor onder meer elektronisch berichtenverkeer (MijnOverheid, Berichtenbox), elektronische authenticatie (DigiD) en elektronische registratie van machtigingen en het raadplegen ervan (DigiD Machtigen), alsmede voor de in dat verband noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens.

Einde tijdperk blauwe envelop

Geen kenmerkende blauwe envelop van de fiscus, die dit jaar 100 jaar bestaat, meer op de deurmat. Door de instemming van de Eerste Kamer dinsdag is de Belastingdienst nier meer verplicht ook nog per post te communiceren. Hiermee zal een einde komen aan het tijdperk van de blauwe envelop. Met de wetswijzing kan de Belastingdienst nu beginnen om het berichtenverkeer van en naar burgers volledig digitaal te maken. De verschuiving naar de persoonlijke berichtenbox op de website van de Belastingdienst is een feit, daar zullen steeds meer berichten van de fiscus verschijnen die nu nog per post worden verzonden.

Uitfasering

De blauwe envelop zal langzaam worden uitgefaseerd in de komende jaren. Vandaag geeft staatssecretaris Eric Wiebes al wel het startsein voor de publiekscampagne om Nederland bewust te maken van de veranderingen. De campagne luidt het afscheid van de blauwe envelop in.

 

 

terug