UWV: werkgelegenheid trekt in 2015 aan

Bron: ANP

De aantrekkende economie leidt pas in 2015 tot meer banen. Deze bescheiden banengroei, die beperkt blijft tot een aantal regio’s, gaat gepaard met een lichte daling van het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering, verwacht UWV. De uitkeringsinstantie rekent er wel op dat het aantal vacatures al dit jaar toeneemt.

Afname aantal banen

In haar dinsdag gepresenteerde arbeidsmarktprognose becijfert UWV dat het aantal banen dit jaar verder afneemt, met 60.000 (min 0,7 procent). Volgend jaar wordt de neergaande trend voor het eerst in 3 jaar doorbroken. UWV voorspelt een bescheiden toename met ruim 20.000 banen (plus 0,3 procent) tot bijna 7,7 miljoen. Tot en met 2015 trekt de werkgelegenheid alleen aan in de arbeidsregio’s Groot-Amsterdam, Flevoland, Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel. In de overige regio’s neemt het aantal banen af.

Uitzendbranche

Sectoren die dit jaar al profiteren van de economische groei zijn de uitzendbranche, de horeca en sectoren die op de export zijn georiënteerd, zoals de groothandel. In 2015 herstelt de werkgelegenheid zich in bijna alle marktsectoren, inclusief de door de crisis zwaar getroffen bouw. In de collectieve sector blijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid achter. UWV voorziet zowel in de sector zorg en welzijn als in het openbaar bestuur een afname van het aantal banen.

Stijging WW-uitkeringen

Dit jaar stijgt het aantal WW-uitkeringen nog, maar veel minder sterk dan de afgelopen jaren. UWV gaat uit van een toename met 22.000 (plus 5 procent) tot 460.000. Voor 2015 rekent de organisatie op een lichte daling met 3000 (min 1 procent). In de leeftijdsgroep tot 35 jaar zet de daling dit jaar al in. Het aantal 55-plussers met een WW-uitkering stijgt echter door, dit jaar met 15 procent en volgend jaar met nog eens 5 procent.

UWV verwacht dat met het economisch herstel de beweeglijkheid op de arbeidsmarkt toeneemt. Mensen durven vaker te wisselen van baan en de baanwisselaars laten een arbeidsplaats achter die veelal weer vervuld moet worden. Het gevolg is een toename van het aantal vacatures, dit jaar en volgend jaar. Dit jaar komen er 90.000 vacatures bij en in 2015 groeit het aantal vacatures met 80.000 tot 800.000, is de prognose.

terug