Uitstelregeling pakt nadelig uit voor de Belastingdienst

Bron: FD

De afgelopen jaren heeft de Belastingdienst Nederlandse bedrijven die kampen met betalingsproblemen, 1 miljard euro aan uitstel van belastingbetaling gegeven. Deze bedrijven maken gebruik van een bijzondere uitstelregeling die in 2009 is ingevoerd. Dit meldt het FD.

Curatoren

De curatoren van bedrijven die failliet gaan, plaatsen een aantal vraagtekens bij de uitstelregeling. Volgens hen is de uitstelregeling nadelig voor de Belastingdienst aangezien deze grote sommen geld misloopt als een bedrijf toch al failliet gaat. Bovendien brengt de uitstelregeling concurrentievervalsing met zich mee ten aanzien van bedrijven die de belastingen netjes op tijd betalen.

Crisismaatregel

De uitstelregeling behoort tot de crisismaatregelen die in 2009 werden ingevoerd. Doel van deze regeling was om de belastingdruk voor bedrijven te verlichten, alus het FD. Uitstel van belastingheffing kan verzocht worden indien een bedrijf kampt met liquiditeitsproblemen. Uitstel wordt echter slechts verleend als een bedrijf de fiscus onderpand kan geven. Curatoren zijn van mening dat dit niet altijd gebeurt.

1 miljard euro

In 2011 was de betalingsachterstand door de uitstelregeling tot 630 miljoen euro opgelopen. Dit blijkt uit jaarverslagen van de Belastingdienst. Na 2011 is dit echter niet meer bijgehouden. Men schat dat dit bedrag inmiddels is opgelopen tot 1 miljard euro. Zoals uit het onderzoek van het FD blijkt, lijdt de Belastingdienst veel schade door de uitstelregeling. Verschillende bedrijven die gebruik hebben gemaakt van deze regeling, bleken achteraf niet in staat om de belastingen te voldoen en gingen failliet.

Omtzigt

Pieter Omtzigt (CDA) heeft aangegeven dat hij omtrent de uitstelregeling een aantal vragen zal stellen in de Kamercommissie Financiën.

terug