Uitspraak Hoge Raad inzake de bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Bron: Rechtspraak

De Hoge Raad heeft vrijdag geoordeeld dat de fiscale vrijstelling van successie- en schenkingsrechten van ondernemingsvermogen niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever mag volgens de Hoge Raad onderscheid maken tussen het belasten van ondernemingsvermogen en het belasten van particulier vermogen.

Belastingvoordeel

De vraag waar het om ging was of mensen die een bedrijf erven, sinds 2010 te weinig belasting betalen. Volgens het FD kon deze uitspraak het kabinet 0,5 miljard euro opleveren als het per 2010 verhoogde belastingvoordeel teruggedraaid zou worden.  

Aanleiding

Aanleiding voor de uitspraak van de Hoge Raad was een uitspraak van de rechtbank Breda. De rechtbank was van mening dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit houdt een vrijstelling in van 100% van de waarde van verkregen ondernemingsvermogen tot aan € 1.006.000 en 83% van de waarde die boven dat bedrag uitkomt. Alleen degenen die ondernemingsvermogen erven of geschonken krijgen, hebben recht op die vrijstelling.

Rechtbank Breda en advocaat-generaal IJzerman waren van mening dat ook verkrijgers van particuliere vermogen recht hadden op deze vrijstelling.

Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad verbiedt het internationale gelijkheidsbeginsel niet iedere ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Er is sprake van strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel indien er een redelijke en objectieve rechtvaardiging ontbreekt. Daarnaast geeft de Hoge Raad aan dat wetgever op fiscaal gebied hierbij in het algemeen een ruime beoordelingsvrijheid heeft.

Wetgever

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is in het leven geroepen omdat de heffing van successie- en schenkingsrecht bij verkrijging van ondernemingsvermogen liquiditeitsproblemen kon oproepen. Hierdoor kwam de continuïteit van ondernemingen in gevaar. Daarnaast heeft de wetgever het ondernemerschap willen stimuleren. Volgens de Hoge Raad zijn dit gerechtvaardigde doelstellingen.

Update 11.34: BOF is niet discriminerend aldus de uitspraak van de Hoge Raad:

terug