Tweede Kamervragen over Vpb-wetsvoorstel compartimenteringsreserve

Bron: Tweede Kamer

De vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer heeft op 14 maart 2014 besloten om een tweede schriftelijke vragenronde over dit wetsvoorstel in te lassen. De inbrengdatum voor dit zogenaamde nader verslag is vastgesteld op donderdag 27 maart 2014.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel houdt in dat compartimentering bij de deelnemingsvrijstelling wettelijk wordt geregeld. De aanleiding van deze wetswijziging is het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013 (nr. 11/04538, ECLI:NL:HR:2012:BY1244). Hierin gaf de Hoge Raad aan dat wanneer de wetgever wil compartimenteren vanwege een sfeerovergang ten gevolge van een wetswijziging, dit bij wet moet zijn vastgelegd.

Schatkist

Het arrest van de Hoge Raad leidt volgens het kabinet tot een verlies van 200 miljoen voor de schatkist. Om dit te voorkomen is deze wetswijziging noodzakelijk. Nadat de Tweede en Eerste Kamer het voorstel behandeld en goedgekeurd hebben, zal de wet met terugwerkende kracht ingaan per 14 juni 2013.

terug