Tussenevaluatie initiatiefwetsvoorstel rechtsbescherming belastingplichtigen

Bron: Rijksoverheid

Op 1 juli 2011 is de wet van 27 mei 2011, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus in werking getreden.

Tussenevaluatie

Uit een tussenevaluatie blijkt dat de initiatiefwet tot nu toe niet tot noemenswaardige problemen heeft geleid in de uitvoering. De wet lijkt een reële aanvulling te zijn op de rechtsbescherming, terwijl de Belastingdienst niet heeft ingeboet aan slagvaardigheid.

Evenwicht

Volgens staatssecretaris Weekers (Financiën) lijkt het evenwicht tussen die twee belangen niet verstoord te zijn door deze wet, maar Weekers merkt ook op dat het op dit moment nog te vroeg is voor een voldoende gefundeerd eindoordeel. In dat opzicht sluit hij zich aan bij hetgeen vanuit de fiscale adviespraktijk naar voren is gebracht. Daarom zal de wet in 2015 opnieuw worden geëvalueerd.

De reden voor indiening van het wetsvoorstel was de aanname dat de Belastingdienst zorgvuldiger zou gaan worden in het vragen van informatie aan belasting- en administratieplichtigen en pas na een grondige bezinning met een (uitgebreid) informatieverzoek zou komen. Het blijkt dat dit effect inderdaad is opgetreden.

terug