Toelichting Belastingdienst op uitspraak Hoge Raad over werkruimte in gehuurde woning

Bron: Belastingdienst

De Hoge Raad heeft op 12 augustus 2016 arrest gewezen in een proefprocedure die de Belastingdienst heeft aangespannen over het gebruik van een werkruimte. Dit heeft geleid tot veel vragen en discussie, ook op het Forum Fiscaal Dienstverleners. Daarop komt de Belastingdienst nu met een toelichting.

Wat was de aanleiding voor deze proefprocedure?

De Belastingdienst heeft deze proefprocedure aangespannen omdat er tegenstrijdige gerechtelijke uitspraken waren over de fiscale gevolgen van een werkruimte in een gehuurde woning. Hierbij heeft de Belastingdienst ten behoeve van de rechtsvinding een standpunt ingenomen dat afwijkt van het geldende beleid.

Waarover heeft de Hoge Raad zich uitgesproken?

Om een zuivere rechtsvraag aan de Hoge Raad te kunnen voorleggen, heeft de Belastingdienst de feitelijke geschilpunten uit de casus verwijderd. De Hoge Raad heeft zich alleen over de forfaitaire bijtelling van art. 3.19 Wet IB in verband met het privégebruik van de woning uitgesproken. En niet over de omvang van het toe te rekenen deel voor privégebruik van de uitgaven voor gas, water en elektra.

Wat houdt de uitspraak van de Hoge Raad in?

De Hoge Raad oordeelt dat een huurrecht ondernemingsvermogen kan vormen. De ondernemer kan, als hij het huurrecht als ondernemingsvermogen etiketteert, het volledige bedrag aan huisvestingskosten, onder andere huur, gas, water en elektra, ten laste van zijn winst brengen. Daarnaast moet volgens de Hoge Raad een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de woning plaatsvinden.

Wat betekent de uitspraak van de Hoge Raad in de praktijk?

Een ondernemer moet, naast de wettelijke forfaitaire bijtelling, rekening houden met het privégebruik van de overige huurderslasten. Onder die overige huurlasten vallen ook gas, water en elektra. Het arrest vormt geen bijzondere omstandigheid die een keuzeherziening in de vermogensetikettering rechtvaardigt.

Discussie (2)

Bekijken en participeren
Nicolette van den Hout
Ettinger-Bot
Het is op het Forum Fiscaal Dienstverleners geplaatst >> https://ffd.pleio.nl/pages/view/45129382/toelichting-op-uitspraak-hoge-raad-over-werkruimte-in-gehuurde-woning. Deze is van de Belastingdienst. Om op het forum te komen, moet u wel eerst een account hebben.
Kroes Belastingen & Administraties
Ik heb nog geen toelichting gezien van de Belastingdienst hierover. Op welke wijze is deze toelichting beschikbaar gesteld door de Belastingdienst?
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug