Tekort daalt fors door meer belastinginkomsten

Bron: ANP

Het kabinet haalt dit jaar € 4,3 miljard meer aan belastingen en premies op dan verwacht. Het begrotingstekort daalt daardoor dit jaar naar 0,4%. Dat zegt minister Dijsselbloem van Financiën. Op Prinsjesdag ging het kabinet er nog van uit dat het overheidstekort dit jaar zou uitkomen op 1,1% en volgend jaar op 0,5%.

Najaarsnota

De nieuwe cijfers staan in de Najaarsnota die naar het parlement is gestuurd. De economische groei is een van de factoren die zorgt voor de hogere inkomsten.

Positieve tussenstand

‘De cijfers zijn heel veel beter dan aanvankelijk verwacht’, aldus Dijsselbloem. Het is een tussenstand, voegde hij eraan toe. Volgende maand komt het Centraal Planbureau (CPB) met nieuwe ramingen. Van de extra inkomsten is grofweg 2 miljard afkomstig uit vennootschapsbelastingen, een miljard uit btw en een miljard uit inkomstenbelasting.

Begrotingstekort en overheidsschuld

Het begrotingstekort (EMU-saldo) komt in 2016 naar verwachting uit op -0,4% van het bruto binnenlands product (bbp). Dit is een verbetering van 0,7 procentpunt ten opzichte van de raming in de Miljoenennota 2017. Vooral de hogere geraamde inkomsten zorgen voor een verbetering van het geraamde tekort in 2016.

De recente verkoop van 65 miljoen aandelen ABN Amro levert de staat € 1,3 miljard op waarmee het Rijk aflost op de schuld. De EMU-schuld bedraagt eind 2016 naar verwachting 63% van het bbp. De EMU-schuld komt hiermee 0,4 procentpunt lager uit dan het kabinet in de Miljoenennota 2017 van uitging.

EU-afdracht

Nederland krijgt een korting van in totaal € 2,8 miljard op de afdrachten aan de Europese begroting over de periode 2014-2016. Deze korting komt niet, zoals eerder geraamd in 2016, maar in 2017. Dat leidt tot een tegenvaller in 2016, maar daar staat tegenover een meevaller in 2017. Voor het begrotingstekort heeft dit geen gevolgen, omdat niet het ontvangstmoment van belang is, maar het moment waarop het Europees Parlement de aanvullende begroting goedkeurt. Vermoedelijk gebeurt dat in 2016. Dit is meegenomen in de raming van het EMU-saldo.

terug