Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2017 in september

Bron: Belastingdienst

Hebt u klanten die de arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV doorbetalen aan hun werknemer(s)? In september 2017 betaalt UWV de jaarlijkse tegemoetkoming arbeidsongeschikten uit. Uw klant ontvangt dit geld. Hij moet het bedrag van €176,27 zo snel mogelijk doorbetalen aan de werknemer.

Machtiging

Als de werknemer de (voormalige) werkgever gemachtigd heeft de maandelijkse uitkering te ontvangen, maakt UWV de tegemoetkoming over aan de werkgever. In september krijgt de werkgever hierover een brief. In de bijlage bij de brief staat een overzicht van werknemers aan wie de werkgever de tegemoetkoming moet betalen.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

De tegemoetkoming arbeidsongeschikten komt niet terug op de loonstrook of jaaropgaaf van de werknemer. Deze tegemoetkoming is een compensatie voor de extra kosten die de uitkeringsgerechtigde maakt door zijn ziekte of handicap.

terug