Tarieven inkomstenbelasting omlaag

Bron: Telegraaf

Vanaf 2018 gaat het belastingtarief in de laatste schijf van 52% naar 49,5%.

Compensatie

Door middel van de verlaging van het belastingtarief wil men een compensatie bieden voor het verplicht annuïtair aflossen en de beperking van de hypotheekrenteaftrek, zo meldt de Telegraaf. Vooral mensen met hogere inkomens worden hierdoor momenteel benadeeld.

Eerste en Tweede Kamer

Het voorstel is afkomstig van D66 en VVD en wordt gesteund door de PvdA, ChristenUnie en SGP.

Eerste en tweede schijf

De tarieven in de eerste en tweede schijf gaan ook omlaag (van 42% naar 38%), aldus de Telegraaf. De belastingverlaging vindt niet op korte termijn plaats. Verwacht wordt dat in 2038 het hoogste tarief onder de 50% zit.

terug