Stand van zaken omtrent invoering van één bankrekeningnummer

Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft een brief naar de Tweede Kamer toegezonden waarin hij de Kamer nader informeert over de stand van zaken bij de invoering van één bankrekeningnummer. Tevens geeft hij in deze brief invulling aan de toezeggingen die zijn gedaan tijdens het debat op 29 januari 2014 over de problemen rondom de invoering van één bankrekeningnummer.

Implementatie

Wiebes geeft aan dat de komende tijd met de in deze brief geschetste route een vervolg wordt gegeven aan de implementatie van één bankrekeningnummer voor burgers en ondernemers. Zijn inzet is om vertragingen bij de uitbetaling aan goedwillende burgers en ondernemers zoveel mogelijk te beperken. Hij kan echter niet garanderen dat overlast in alle gevallen geheel te voorkomen is. In het bijzonder wijst hij daarbij op de situatie waarin bij betrokkenen bewijsstukken moeten worden opgevraagd. De Belastingdienst is dan mede afhankelijk van de medewerking van de benaderde burgers en ondernemers, aldus Wiebes.

Download:

“Kamerbrief over één bankrekeningnummer”(PDF)

terug