SRA-onderzoek: omzet advies daalt

Bron: SRA

De accountancymarkt heeft zijn weg omhoog nog niet helemaal gevonden. Dat blijkt uit het SRA-Benchmarkonderzoek 2014, het jaarlijkse onderzoek van het overkoepelend orgaan van accountantskantoren uitgevoerd onder aangesloten kantoren.

kantoren accountants

Omzetdaling 2014

De gemiddelde omzet daalde in 2014 met 1%. Ook het aantal fte nam af, met 1,7% ten opzichte van 2013. De productiviteit steeg nog wel, zij het gering. De omzetdaling in 2014 wordt met name veroorzaakt door een daling van de omzet in de samenstel- en beoordelingspraktijk. De totale adviesomzet (accountancy-, fiscaal- en overig advies) nam eveneens af. Ook de winst daalde in 2014, met gemiddeld 3,5%.

Stijging omzet controlepraktijk

De omzet van de controlepraktijk steeg met 3%. Deze stijging van de controleomzet en de beperkte daling van de samenstelpraktijk is opvallend. De daling in de samenstelpraktijk en de stijging van de productiviteit houden elkaar vrijwel in evenwicht. Het SRA-bestuur vindt de daling op alle terreinen in de advisering zorgelijk en stemt tot nadenken over de vraag: ‘Zit de toegevoegde waarde in de traditionele dienstverlening of juist in nieuwe producten en andere verdienmodellen?’

Tweesporenbeleid

SRA-voorzitter Paul Dinkgreve is van mening dat de toegevoegde waarde van de accountant een tweesporenbeleid nodig heeft. ‘De toegevoegde waarde zit zowel in de traditionele dienstverlening als in het daaraan gekoppeld advies. In de traditionele dienstverlening zal met name door de (af te dwingen) elektronische facturering nog een slag (kunnen) worden gemaakt. Kortom, innovatie in het traject van de verantwoordingsketen als dwingende factor.’

Verdere innovatie

De daaruit logisch voortvloeiende advisering lijkt echter nog steeds niet te leiden tot een weg omhoog. ‘Vooral de dalende productiviteit van vennoten lijkt dan zorgelijk’, aldus Dinkgreve. ‘Tools als rating, benchmarking en financiering zijn voorhanden, maar worden relatief nog (te) weinig ingezet. Vennoten zouden meer in gesprek moeten met behulp van de beschikbare tools. Juist verdere innovatie geeft tezamen met standaardisering meer mogelijkheden tot maatwerk’.

Licht herstel verwacht voor 2015

Het SRA-Benchmarkonderzoek 2015 zal moeten uitwijzen of het herstel van advisering gelijk loopt met de verbetering van de economie die nu is ingezet. Het SRA-bestuur verwacht gezien de economische ontwikkeling een licht herstel voor 2015. Daarbij is van belang dat de kantoren hun rol in de advisering gaan oppakken. ‘Concurrentie vanuit met name de zzp-hoek zal immers aanzienlijk zijn. Het daadwerkelijk beleven van toegevoegde waarde als klant van een accountantsorganisatie is daarom van uiterst belang. Werk aan de winkel dus.’

Discussie (1)

Bekijken en participeren
Lama Geldermalsen
Hier stijgt nu kennelijk de omzet uit de controlepoot. De meningen staan haaks op elkaar: advies is de noodzakelijk groeibrengende poot want controle is "uit". Als het adviseren, zoals gepresteerd en gepresenteerd door A.A. en C. een aansprakelijkheidsstelling oplevert van tientallen miljoenen wat wil ik dan nog adviseren?
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug