Slechts 11% vaart blind op vooraf ingevulde gegevens Belastingdienst

Bron: ANP

Ruim één week voor deadline moet nog 27% van Nederlanders aangifte doen.

Deadline

Met de deadline van de belastingaangifte (1 april) in het vooruitzicht, moet nog bijna 27% van de Nederlanders in allerijl de aangifte doen. 7% van de bevolking vraagt zelfs formeel uitstel aan bij de Belastingdienst. Dit is gebleken na een onderzoek onder 593 belastingplichtigen.  Er is geen aantoonbare reden waarom zoveel Nederlanders tot het laatste moment wachten. 83% van de ondervraagden zegt niet tegen de belastingaangifte op te zien.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het algemene kennisniveau van de gemiddelde belastingplichtige over de aangifte beperkt is. Zo roepen vooral de ‘boxen’ waarin bepaalde inkomsten vallen, veel vraagtekens op. Dat het salaris tot Box 1 behoort, weet driekwart nog wel. Maar tot welke Box het privégebruik van de auto en het pensioen behoren, is voor 64% van de geënquêteerden een compleet raadsel.

60 Procent doet zelfstandig aangifte

Opmerkelijk is dat zoveel Nederlanders het heft in eigen hand nemen met het invullen van de belastingaangifte. 60% heeft geen hulp van buitenaf nodig en doet de aangifte zelfstandig. Hierbij worden de vooraf ingevulde gegevens van de Belastingdienst goed gecontroleerd. Slechts 10,6% van de respondenten vertrouwt blindelings op de vooraf ingevulde gegevens van de Nederlandse autoriteiten. Daarnaast geeft 6,3% van de ondervraagden aan dat het te veel uitzoekwerk is om deze gegevens te controleren.

terug