SER pleit voor zes weken betaald ouderschapsverlof

Bron: NOS

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor zes weken betaald ouderschapsverlof. Dit is één van de aanpassingen die de SER graag doorgevoerd wil zien in de verlofregelingen omtrent de geboorte van een kind.

Geboorte

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd het kraamverlof te willen uitbreiden. In 2019 moeten vaders vijf dagen betaald kraamverlof krijgen en in 2020 moet dit nog langer worden. De SER heeft nu een advies gepubliceerd waarin staat dat er nog meer stappen nodig zijn om met betrekking tot de geboorte van een kind tot een ‘optimaal design van verlofregelingen’ te komen.

Kraamverlof

Concreet stelt de SER voor om het aanvullende kraamverlof te integreren in het ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof moet maximaal 26 keer de arbeidsduur per week worden, waarbij de werknemer maximaal zes weken wordt doorbetaald. Ook stelt de SER voor om het ouderschapsverlof te betalen uit de algemene middelen. Dit sluit aan bij het voorstel van het kabinet om UWV het aanvullende kraamverlof te laten betalen.

terug