Schenkingsvrijstelling heeft ‘beperkt prijsopdrijvend effect’

Bron: Nu

Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën naar aanleiding van Kamervragen van SP-Kamerlid Farshad Bashir.

Dat komt, volgens Wiebes, omdat de schenking ook ingezet kan worden voor andere doelen dan de aankoop van de woning, bijvoorbeeld voor aflossen op de hypotheek.

Wiebes schrijft mede namens Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, dat de regeling niet wordt verlengd.
De verruimde vrijstelling was een “eenmalige crisismaatregel” bedoeld om de woningverkoop een “impuls” te geven.

“Op dit moment vertoont de woningmarkt tekenen van herstel. Verlenging van de verruimde vrijstelling zou in deze markt verstorend kunnen gaan werken”, aldus Wiebes.

Belastingvrij

De regeling houdt in dat maximaal 100.000 euro belastingvrij geschonken mag worden, indien het geld gebruikt wordt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Ook mag de gift gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheek of restschuld.

Inmiddels blijkt dat al 50.000 Nederlanders gebruik van de regeling hebben gemaakt, terwijl de fiscus uit ging van 20.000 schenkingen. Wiebes kan nog niet zeggen hoeveel geld de Belastingdienst misloopt, omdat er nog geen exacte cijfers zijn over de hoogte van de schenkingen.

Raming

In de raming was uitgegaan van een derving van 100 miljoen euro, grotendeels wegens het mislopen van erfbelasting. De extra belastinginkomsten als gevolg van minder hypotheekrenteaftrek vallen weg tegen de verlaagde inkomsten uit belasting over vermogens.

Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën, liet vorige maand al weten dat de regeling niet verlengd wordt ondanks het pleidooi van diverse partijen.

terug