Schaf wettelijke controleplicht af

Bron: FD

Als de wettelijk verplichte jaarrekeningcontrole voor bedrijven vervalt, dan gaat de kwaliteit van accountantscontrole omhoog. Dat stelt Arjan Brouwer, partner bij accountantskantoor PwC en hoogleraar externe verslaggeving aan de Vrije Universiteit in een interview met het FD. Daarnaast zou het ook goed zijn voor de maatschappelijke relevantie van de accountant.

Vrijblijvend

Brouwer roept op om een proef te doen met een groep bedrijven waarvoor de controleverplichting vervalt. Doordat het nu verplicht is, wordt het een moetje en kom je in een sfeer terecht van regels en naleving, zegt Brouwer in het FD. Volgens hem is het veel effectiever om het aan de bedrijven zelf over te laten of ze een externe accountant inschakelen om de jaarrekening te controleren. Hiervan zou de kwaliteit van de controle omhoog gaan. Daarnaast hechten investeerders, aandeelhouders en banken waarde aan een controleverklaring, zegt Brouwer. Of deze nu verplicht is of niet. Hij schat daarom in dat zij vanzelf tegen de bedrijven zeggen dat ze een controleverklaring willen.

Controleplichtig

Nu zijn bedrijven controleplichtig als zij meer dan vijftig werknemers in dienst hebben, de netto-omzet boven de € 12 miljoen ligt en/of zij een balanstotaal van meer dan € 6 miljoen hebben.

Afschaffen

Arjan Brouwer is niet de enige en de eerste die komt met deze oproep. Ook Jan Bouwens, hoogleraar accountancy aan de UvA en Arnout van Kempen, adviseur van de sector, pleiten voor een afschaffing van de wettelijke controleplicht. Marcel Pheijffer, hoogleraar forensische accountancy in Leiden en aan Nyenrode, pleitte in het verleden meermaals voor het ophogen van de controlegrens, zodat alleen de grote bedrijven controleplichtig zijn.

terug