Samenwerkende Zelfstandigenorganisaties: Wet DBA moet van tafel

Bron: Stichting ZZP Nederland

Samenwerkende Zelfstandigenorganisaties pleiten in een brief aan informateur Schippers voor een wettelijke status voor zzp’ers wat wordt vastgelegd in een Verklaring Zelfstandig Ondernemer (VZO) bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daarnaast willen de belangenorganisaties dat de Wet DBA van tafel gaat en dat de fiscale ondernemersfaciliteiten worden behouden.

Schijnzelfstandigen begeleiden

Volgens de Zelfstandigenorganisaties Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO), Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw zijn er op dit moment ongeveer 900.000 huishoudens waarvan het inkomen als zelfstandig ondernemer wordt verdiend. Maar er is ook een groep van 400.000 oud-werknemers die gedwongen zzp’ers zijn en zij vormen een groot deel van de groep schijnzelfstandigen. Volgens de organisaties draagt de Wet DBA niet bij aan het tegengaan van deze schijnzelfstandigen. Sterker nog, ze willen dat de wet definitief van tafel gaat. De overheid kan volgens hen deze groep beter begeleiden naar een baan als werknemer en hun WW-rechten voor een bepaalde duur doen herleven. Dit komt de arbeidsmarkt ook ten goede omdat de schijnzelfstandigen hun hoofd boven water proberen te houden en bijna elk tarief van opdrachtgevers aanvaarden. Volgens de belangenorganisaties hebben de echte zelfstandigen hier last van.

Verklaring Zelfstandig Ondernemer

In de Wet DBA is opgenomen dat zowel de zelfstandige als de opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Mocht de Belastingdienst na controle toch vinden dat er sprake is van dienstbetrekking, dan moeten beide partijen de boetes en naheffingen betalen. Bij de VAR was dat alleen de verantwoordelijkheid van de zzp’er. Dit deel van de uitwerking van de Wet DBA zorgt voor onzekerheid bij opdrachtgevers en zzp’ers. Volgens de Zelfstandigenorganisaties worden fictieve dienstbetrekkingen uitgesloten als de oud-werknemers weer in dienst gaan bij een werkgever. De ondernemers die bewust kiezen voor ondernemerschap verdienen het volgens de organisaties om gerespecteerd te worden binnen hun eigen wettelijke kader. Volgens hen krijgen opdrachtgevers op deze manier er weer vertrouwen in om zzp’ers in te zetten. Deze keuze wordt formeel bevestigd in de Verklaring Zelfstandig Ondernemer, die bij inschrijving in het Handelsregister wordt afgelegd en mede de basis vormt voor fiscale status van ondernemer. De essentie van het ondernemerschap, het willens en wetens voor eigen rekening en risico werken, is uitgangspunt van deze verklaring.

Goede opdrachtgever

Aan de andere kant is ook de opdrachtgever verplicht om zich als goed opdrachtgever te gedragen, aldus de Samenwerkende Zelfstandigenorganisaties. Dat betekent ook dat opdrachtgevers bereid moeten zijn om voor opdrachten een eerlijk tarief te betalen en op een open manier aan te besteden. Nu vormen met name overheden een groep van opdrachtgevers die een neerwaartse spiraal leiden, zeggen de organisaties. ‘Niets staat hen in de weg om dit anders te doen. Het vraagt niet om wetgeving. De overheden kunnen immers, als het gaat om goed opdrachtgeverschap, vrijwillig moreel en feitelijk leiderschap tonen. De markt volgt dan.’

Knelpunten oplossen

Verder pleiten de belangenorganisaties er in de brief voor om de werkgeversrisico’s, zoals het ontslagrecht en loondoorbetaling bij ziekte, te beperken en te verlagen om zo drempels weg te nemen. Ze willen de WWZ in positieve zin bijstellen waardoor schijnconstructies blijvend worden voorkomen. Daarnaast willen ze dat de fiscale ondernemersfaciliteiten blijven behouden, zoals de zelfstandigen aftrek, scholingsaftrek en de mkb winstvrijstelling. Tot slot willen de organisaties geen verplichte afdekking inkomensrisico’s pensioen en arbeidsongeschiktheid. Wel willen ze een toegankelijke voorziening en fiscale mogelijkheden om eigen vermogen via de zelfstandigenrekening te beheren.

Met de brief hoopt de Samenwerkende Zelfstandigenorganisaties deze punten op de agenda te plaatsen van de formatiebesprekingen.

Discussie (2)

Bekijken en participeren
De Bruijn Administratiekantoor B.V.
En verhoog de MKB winstvrijstelling voor een deel
De Bruijn Administratiekantoor B.V.
Voer de VAR weer in en schaf de ondernemersaftrek af; zo krijg je de echte ondernemers en niet de werknemers die alleen de voordelen willen ophalen
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug