Samengevat: de brieven van de Belastingdienst deze week

Bron: de Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt deze week een aantal brieven uit. Sommige zullen in de digitale Berichtenbox aankomen, anderen nog ouderwets in de brievenbus. Er gaan brieven naar bedrijven die onjuiste BTW-nummers hebben doorgegeven, personeel dat verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en naar burgers waarbij de toeslagen gestopt worden.

Belastingdienst brief

Onjuiste BTW-nummers

Bedrijven die onjuiste BTW-nummers hebben opgegeven bij de opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP) zullen hierover deze week een brief ontvangen om het BTW-nummer te corrigeren.

Gedifferentieerde premie Whk

Binnenkort krijgen de werkgevers die personeel in dienst hebben en verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, een brief met daarin het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Dit percentage heeft de intermediair nodig voor de aangifte loonheffingen.

Toeslagen stopt

Voor ongeveer 30.000 burgers stopt per 1 januari 2015 huur-, zorgtoeslag of kindgebonden budget voor het hele jaar 2015. De betreffende personen krijgen deze week een uitlegbrief. Het gaat om mensen die eerder het ontvangen voorschot volledig moesten terugbetalen doordat het vastgestelde (gezamenlijk) inkomen te hoog was voor dit jaar. Voor kinderopvangtoeslag geldt geen inkomensgrens. Daarom zitten er geen aanvragen kinderopvangtoeslag in deze actie.

Blauwe envelop verdwijnt

De Belastingdienst had het al aangekondigd: na 100 jaar verdwijnt de blauwe envelop. Vanaf deze week is dat weer een stap dichterbij doordat ze meer naar de Berichtenbox gaan sturen dan per post. De overgang was al stap voor stap ingezet. De laatste 2 jaar heeft de Belastingdienst alle berekeningen voor toeslagen naar de Berichtenbox gestuurd. Vanaf december gaan die berekeningen alleen nog digitaal en niet meer op papier. Begin 2016 stuurt de Belastingbrief de brieven met het verzoek om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting over 2015 naar zowel de Berichtenbox als per post.

terug