Salaris: Voorlichtingsbijeenkomsten Belastingdienst werknemersverzekeringen

 

De Belastingdienst signaleert veel voorkomende fouten binnen de werknemersverzekeringen in de loonaangiften en nodigt daarom dit najaar een grote groep financieel dienstverlenders uit voor Thema in Beeld sessies: “werknemersverzekeringen in de loonaangiften.”

Gedifferentieerde premies WGA

Het niet verwerken van een beschikking gedifferentieerde premies WGA is een voorbeeld van een veelvoorkomende fout. Door het niet verwerken van de beschikking worden de premies verkeerd berekend en moeten extra correctie-aangiften worden gemaakt. Veel werk voor de administrateur en de Belastigndienst/UWV, plus risico op boetes, vanwege het doen van onjuiste aangifte.

Voorlichtingsessies

De voorlichtingsessies worden in het hele land georganiseerd. In de sessies wordt een aantal veel voorkomende fouten behandeld. De financieel dienstverlener wordt na afloop uitgenodigd bij een aantal specifieke klanten na te gaan of de premies juist zijn aangegeven.

Ook klanten van ons Loon programma kunnen worden uitgenodigd die vervolgens contact met ons kunnen zoeken om deze uitnodiging en de aanleiding te bespreken.

terug