Rutte: kabinet open voor ideeën oppositie

Bron: ANP

Het kabinet staat open voor ideeën, opvattingen en suggesties van oppositiepartijen, “uiteraard binnen de mogelijkheden van de financiële ramingen” om de overheidsfinanciën op orde te brengen en te zorgen voor een evenwichtige inkomensverdeling. Premier Mark Rutte zei dat donderdag aan het begin van zijn inbreng tijdens de algemene beschouwingen, het jaarlijkse debat over de begroting van volgend jaar.

Alternatieven

Rutte zei dat het kabinet volop bezig is met wetgeving om Nederland voor te bereiden op de toekomst. “We doen dat zonder oogkleppen op en zonder te blijven steken in het eigen gelijk. Het goede mag nooit de vijand zijn van het betere. Zo kijken we naar de alternatieven en ik heb heel veel waardering voor het feit dat partijen zich hier verantwoordelijk voelen voor een oplossing voor de grote problemen.”

Lastenverzwaring niet het doel

CDA-leider Sybrand Buma wilde weten of de “grondslagen” van het kabinet bespreekbaar zijn. Het gaat daarbij volgens hem om nivelleren, grotere overheid en lastenverzwaring. De premier zei dat het verminderen van de inkomensverschillen en lastenverzwaring niet het doel zijn van het kabinet.

Acceptabel

Volgens Rutte is het een vanzelfsprekendheid dat de rekening bij burgers zo wordt neergelegd dat er een evenwichtig inkomensbeeld ontstaat. In 2014 wordt de motor van de economie – de middeninkomens – ontzien. De hogere inkomens en lagere inkomens gaan er allebei 0,75 procent op achteruit. “Dat is toch voor iedereen acceptabel.”

Had het kabinet niet ingegrepen, dan zouden de lagere inkomens er 3 of 4 procent op achteruit zijn gegaan, zei Rutte. De hogere inkomens hadden er dan flink wat bij gekregen. Die uitkomst was volgens hem “onacceptabel” geweest.

Zelfstandig

Hij zei ook dat het kabinet voor volgend jaar veel wetgeving in petto heeft. “Die nodig is omdat Nederland verandert. Het Nederland van nu is niet meer dat van onze ouders en grootouders. Het is aan ons om te zorgen dat dit prachtige land dat na de oorlog opgebouwd is, prachtig blijft. Door te veranderen, het stelsel van publieke voorzieningen bij de tijd te brengen en aan te sluiten bij wat mensen zelf willen: hun eigen leven zo zelfstandig mogelijk invullen.”

terug