Ruim half miljard aan voorlopige aanslagen zonder aangifte

Bron: Rijksoverheid

Voor het jaar 2017 heeft de Belastingdienst aan 228.911 belastingplichtigen die geen aangifte hebben gedaan een voorlopige aanslag opgelegd. De gemiddelde aanslag bedraagt € 2.374. Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën desgevraagd aan Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). Omtzigt had Kamervragen gesteld over het ongevraagd opleggen van voorlopige aanslagen.

Aanslag zonder aangifte

In de Kamerbrief legt Wiebes uit om welke mensen het gaat. ‘Het merendeel van de belastingplichtigen bestaat uit mensen met sinds 2016 meerdere dienstbetrekkingen en/of met inkomen in box 3. Andere redenen om over 2017 een voorlopige aanslag op te leggen zonder dat een aangifte is gedaan zijn bijvoorbeeld het voor het eerst behalen van winst of een resultaat uit overige werkzaamheden of ontvangen van alimentatie.’

Gedurende het jaar afdragen

‘Begrijpt u dat mensen die alleen rekenen op een definitieve aanslag 2017 voor 1 juli schrikken van een Voorlopige Aanslag 2017 waar zij niet om gevraagd hebben?’, vraagt Omtzigt aan de staatssecretaris. Volgens Wiebes is de positieve voorlopige aanslag bedoeld om aan te kondigen dat men gedurende het jaar moet gaan afdragen in plaats van achteraf bij de definitieve aanslag. ‘Het beleid is er namelijk op gericht om waar mogelijk het pay as you earn principe toe te passen. Zo wordt voorkomen dat belastingplichtigen pas het volgende jaar, bij de definitieve aanslag, geconfronteerd worden met de fiscale gevolgen. Door deze systematiek betaalt de belastingplichtige belasting op het moment dat hij de inkomsten geniet waarover deze belasting berekend wordt.’

Heldere communicatie

Wel geeft de staatssecretaris toe dat de communicatie naar de belastingplichtige over ‘dat de standaard is dat de verschuldigde belasting gespreid over dat jaar betaald dient te worden in elf termijnen’, helderder kan. De genoemde aanpassingen worden voor het eerst zichtbaar bij de voorlopige aanslag over 2018, zodat nog duidelijker wordt dat het machtigen van de Belastingdienst tot automatische incasso en daarmee betaling in termijnen de standaard is.

terug