Consultatiedocument NBA: rol accountant bij bestuursverslag

Bron: NBA

De NBA heeft een consultatiedocument gepubliceerd met vragen die zijn gericht op de rol van de accountant bij het bestuursverslag.

kantoren accountants

Controle jaarrekening

De rol van de account en de invulling hiervan bij controle van de jaarrekening bij OOB-ondernemingen is nu nog summier. Ook voor gebruikers van de jaarrekening is het bestuursverslag minstens zo belangrijk. Bevat het  bestuursverslag wel voldoende informatie en welke assurance wordt hierbij van de accountant verwacht? Een belangrijke vraag is of niet-financiële informatie in het bestuursverslag moet worden gecontroleerd door de accountant. De minister van Veiligheid en Justitie heeft hiervoor nieuwe regelgeving in voorbereiding. In het kader van de nieuwe regelgeving wil de NBA via een consultatie van haar leden graag weten hoe hier mee omgegaan moet worden.

Het consultatiedocument

In het consultatiedocument geeft de NBA uitleg over de huidige betrokkenheid van de accountant bij het bestuursverslag. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van de herziening van de Europese jaarrekeningrichtlijn en de nieuwe internationale controlestandaard ISA 720 (Revised).

NBA Standaard 720

De NBA gebruikt de consultatiereacties voor nadere standpuntbepaling en beleidsontwikkeling. Daarnaast zal de NBA binnenkort de technische vertaling van ISA 720 (Revised) consulteren. Beide consultaties vormen de basis voor de definitieve NBA Standaard 720 De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot andere informatie.

 

terug